Over StraTopo

Wie zijn jullie eigenlijk?

StraTopo is een Maastrichts bedrijf met jaren ervaring in de geo-IT en data science. Ons team heeft achtergronden in de ruimtelijke ordening en planologie, de wiskunde en software engineering. Samen voeren we geo-analyses uit en ontwikkelen we software voor onze partners, waaronder overheden, ingenieursbureaus en onderzoeks- en vastgoedpartijen. Denk aan het inzichtelijk maken van de bereikbaarheid van openbare voorzieningen, het in kaart brengen van mogelijke energiearmoede of het bouwen van tools voor het visualiseren van ondergrondse infrastructuur.

Waarom dan een webshop?

Tijdens het uitvoeren van onze projecten kwamen we er gaandeweg achter dat er weliswaar veel open geo-data online beschikbaar is, maar dat

  • het moeilijk zoeken is in het oerwoud aan open data portalen naar wat je precies nodig hebt,
  • het lastig kan zijn om een dataset op de juiste manier te interpreteren en de kwaliteit en bruikbaarheid ervan te beoordelen, en
  • het soms verre van vanzelfsprekend is hoe het bestandsformaat van de ruwe dataset te transformeren naar en verwerken tot iets dat handzamer is in combinatie met de eigen tools.

Wij hebben zelf de kennis en verwerkingssoftware gestaag opgebouwd om hiermee om te gaan, maar voor niet-specialisten gaat er zo veel potentie van open data verloren. Daarom hebben we besloten om dit gat te dichten door de datasets die wij zelf aanmaken voor ons werk aan te bieden aan anderen.

Klinkt nuttig. Hoe ga ik aan de slag?

Op deze pagina vind je onze collectie van datasets die we tot dusver beschikbaar hebben gemaakt. Sommige bieden we gratis aan, dus schroom niet om ze uit te proberen. Mocht je nog vragen hebben, kijk dan eens of ze hier al bij staan of neem contact met ons op.